Tietoturvaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

1. Rekisterinpitäjä

Metodo – Language services

2. Yhteishenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Hanna Puhakka

lsmetodo@gmail.com

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi (etu- ja sukunimi) ja sähköpostiosoite

5. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteritietoja ei luovuteta ulkopuolisille.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

7. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilötietorekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse lsmetodo@gmail.com

8. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostitse lsmetodo@gmail.com