Uusi lukuvuosi on jo alkanut useissa oppilaitoksissa. Koronavirusepidemian vuoksi verkko-opiskelusta on tullut aikaisempaa suositumpaa ja saattaa käydä niin, että nyt kontaktiopetuksenakin alkavat kurssit siirtyvät jossain vaiheessa verkkoon. Verkko-opiskelusta puuttuu tietysti fyysinen kontakti ja opetukseen osallistuminen vaatii tietokoneen tai tabletin ja internet-yhteyden. Kännykälläkin voi osallistua, mutta tietokoneen / tabletin suurempi näyttö on pitkällä aikavälillä monien mielestä miellyttävämpi. Oppiminen sinänsä tapahtuu ihan samalla tavalla kuin perinteisessä luokkahuoneessakin, mutta kotona opiskelu vaatii enemmän itseohjautuvuutta ja tarkempaa ajankäytön hallintaa. Tässä vinkkejä onnistuneeseen verkko-opiskeluun tapahtuu se sitten videon välityksellä, oppimisalustalla tai täysin itsenäisesti:

  1. Jatkuva säännöllinen opiskelurytmi on kielen opiskelussa tehokkain, siksi on parempi opiskella pieni tovi monta kertaa viikossa kuin yksi pitkä rupeama.
  2. Vaikka oppimateriaali on verkossa, käytä silti opiskellessa kynää ja paperia. Sanojen ja lauseiden kirjoittaminen kynällä edistää oppimista ja auttaa tallentamaan tietoa pitkäkestoiseen muistiin.
  3. Kieli sanastoineen ja rakenteineen on niin laaja järjestelmä, että ilman kielikorvaa sujuva kommunikointi on mahdotonta. Jotta korva tottuisi kieleen, kieltä on kuunneltava päivittäin. Kuuntele musiikkia, uutisia, radio-ohjelmia, katso elokuvia yms. Sillä ei ole mitään merkitystä, että et ymmärrä kaikkea kuulemaasi, aivoissa tapahtuu oppimista, vaikka et sitä tiedostaisikaan.
  4. Älä aliarvioi kuitenkaan kielioppitehtävien merkitystä, kielioppi tekee kielestä loogisen. Erityisesti aikuisen kielenoppijan on ymmärrettävä, miksi vieraassa kielessä sanotaan tietyllä tavalla asioita, se nopeuttaa oppimista.
  5. Puhumisen harjoittelu jää verkkokursseilla helposti pienempään rooliin, mutta suullista kielitaitoa voi kehittää monella tapaa. Erittäin tehokasta on ääneen lukeminen. Tekstejä kannattaa kuunnella ja toistaa. Myös vapaamuotoiset kirjalliset tehtävät toimivat puhumisen tukena. Suullisen kielitaidon kehittyminen vaatii lisäksi jo aikaisemmin mainittua kielen kuuntelemista. Oikean ääntämisen, painotuksen ja intonaation oppii vain kuuntelemalla.
  6. Älä vertaa osaamistasi muihin kurssin opiskelijoihin, ryhmät ovat yleensä hyvin heterogeenisiä. Pidä mielessä, että oppimisprosessi on yksilöllinen. Verkkokurssin yhtenä etuna on se, että opiskelu sujuu hyvin itsenäisessä tahdissa ja oman osaamisen ehdoilla.
  7. Älä pelkää virheitä ja pyydä apua opettajalta heti, jos et ymmärrä jotain tai jokin asia on jäänyt epäselväksi. Verkkokurssinkin opettajan tehtävänä on tukea opiskelijoiden oppimisprosessia.
  8. Ole kärsivällinen, jos verkkoyhteydessä on häiriöitä, sitäkin sattuu. Omalta palveluntarjoajalta kannattaa silti varmistaa, että laitteet ja yhteys ovat riittävät verkko-opiskeluun.

 

Categorías: Novedades