Syyslukukaudella kielikurssit ovat suosittuja. Kesän jälkeen onkin energiaa ja motivaatiota aloittaa uuden kielen opiskelu tai jatkaa jonkun toisen kielen opintoja. Syksyn pimentyessä motivaatio saattaa kuitenkin lopahtaa. Kielitaito ei ehkä kehitykään niin vauhdilla kuin mitä oppija oli toivonut tai sitten poissaoloja tulee itsestä riippumattomista syistä ja on vaikea pysyä mukana opetuksessa. Jotta motivaatio ei lopahtaisi, on hyvä pitää mielessä muutama vinkki, joiden avulla omaa oppimisprosessia voi tehostaa. Ensin on kuitenkin ymmärrettävä, minkälainen on vieraan kielen oppimisprosessi aikuisiällä.

Aikuinen ei opi vierasta kieltä kuten pieni lapsi. Oppiakseen aikuisen on sekä opiskeltava perinteisesti “koulutyyliin” että kehitettävä kielikorvaa. Kumpikaan tapa ei yksin riitä. Kieltä on jatkuvasti kuultava, jotta korva tottuu kieleen ja kehittyy se kielikorva, joka on välttämätön sujuvan kielitaidon saavuttamiseksi. Vieras kieli ei kuitenkaan tartu aikuiseen pisaratartuntana, siksi myös kielioppirakenteita ja sanastoa on opiskeltava perinteisesti. Kielen muodollinen analyysi ja kielioppisäännöt tekevät kielestä loogisen. Kun oppija ymmärtää miksi näin sanotaan, oppiminen helpottuu. Aikaisemmassa blogikirjoituksessa olen verrannut kieliopin opiskelua talon rakentamiseen: kielioppi on talon perustukset. Kun perustukset ovat kunnossa, talo rakennetaan nopeasti ja kerroksia voi olla kymmeniä. Ilman kunnollisia perustuksia talo jää rakentamatta.

Kieliopilla rakennetaan kuitenkin pelkät perustukset. Talon muut kerrokset vaativat paljon muutakin eli sitä kielikorvaa. Puhuttu kieli on valtavan laaja järjestelmä ja suullinen kommunikointi niin nopeatempoista, että kielten rakenteiden on automatisoiduttava sekä sanavaraston kartuttava, jotta sujuva kommunikointi on mahdollista. Ilman jatkuvaa altistumista vieraalle kielelle sanavarasto ei millään kasva tarpeeksi laajaksi. Pelkkä sanojen ulkoa opetteleminen ei auta pitämään niitä pitkäkestoisessa muistissa.

Vieraan kielen opiskelu voi tuntua joskus turhauttavalta, sillä oppimisprosessi on hyvin epätasainenOppimisessa on vaiheita, jolloin kielitaito tuntuu jämähtäneen paikoilleen tai jopa menevän takapakkia. Onneksi kuitenkin väliin mahtuu vaiheita, jolloin kielitaito edistyy hurjalla vauhdilla. Nämä kaikki vaiheet kuuluvat luonnolliseen kielen oppimisprosessiin. Omaa oppimisprosessia ei koskaan pidä verrata muihin, sillä jokainen on erilainen oppija ja vieraan kielen oppimiseen vaikuttavat myös monet oppijasta riippumattomat asiat.

Useimmat kielikurssit on toteutettu siten, että oppitunteja on vain kerran viikossa. Monilla ei olisikaan työn ohessa mahdollisuutta opiskella tiukemmassa tahdissa. Kerta viikossa on kuitenkin todella vähän, joten on tärkeää tehostaa omaa oppimisprosessia erilaisin keinoin, jotta motivaatio opiskeluun pysyisi. Tässä konkreettisia vinkkejä:

  1. Kuten tuli jo todettua, kieltä pitää kuunnella niin paljon kuin mahdollista. Älä välitä siitä, että et ymmärrä kaikkea, sillä ei ole mitään merkitystä. Aivot prosessoivat näkemäänsä ja kuulemaansa, vaikka et sitä tiedostaisikaan. Etsi tv- ja radiokanavien verkkosivuja sekä elokuvia ja tv-sarjoja alkuperäiskielellä Youtubesta. Kuuntele myös musiikkia, musiikki tutkitusti tehostaa oppimista.
  2. Käytä opiskellessa kynää ja paperia. Tutkimusten mukaan sanojen ja lauseiden kirjoittaminen kynällä edistää oppimista ja auttaa tallentamaan tietoa pitkäkestoiseen muistiin. Verkkokurssillakin kannattaa kerrata opittua kirjoittamalla paperille.
  3. Puhuminen on suurimmalle osalle opiskelijoista haastavinta. Kaikilla ei ole mahdollisuutta keskusteluharjoituksiin natiivipuhujien kanssa, mutta puhumista voi kehittää yksinkin muilla tavoin. Erittäin tehokas tapa on ääneen lukeminen. Tekstejä ja sanoja voi kuunnella ja toistaa, ja kotitehtävätkin kannattaa aina lukea ääneen. Toinen merkittävä puhumisen tuki on kuunteleminen. Oikean ääntämisen, painotuksen ja intonaation oppii vain kuuntelemalla.
  4. Älä pelkää virheitä, ne ovat osa oppimisprosessia. Muista, että äidinkielenpuhujatkin tekevät virheitä

Categorías: Novedades