Kielitaitoa ei tarvita vain siksi, että etelän lomalla pärjäisi ravintolassa. Kielitaitoon liittyy taloudellinen näkökulma: Kielitaitoisella on työmarkkinoilla paremmat mahdollisuudet tulla rekrytoiduksi ja yrityksillä on huomattavasti paremmat liiketoimintamahdollisuudet kansainvälisillä markkinoilla. Useat tutkimukset tukevat tätä näkemystä, mm. Vaasan yliopistossa ja Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa tehdyn tutkimuksen mukaan useamman kielen osaaminen on olennaista kansainvälisessä liike-elämässä.

Monet yritykset menettävät vuosittain sopimuksia, koska ne eivät pysty kommunikoimaan asiakkaidensa kielillä. Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset voisivat huomattavasti kasvattaa vientiään niin EU:ssa kuin maailmanmarkkinoillakin, jos ne sijoittaisivat enemmän vieraiden kielten osaamiseen. Vaikka englanti on globaalin talouselämän yhteinen kieli, myös monia muita kieliä käytetään yhä laajemmin kansainvälisessä kaupassa. Siitä huolimatta tilastojen mukaan muiden kielten kuin englannin opiskelu on Suomessa vähentynyt. Kansainvälisessä liike-elämässä menestymiseen tarvitaan kuitenkin useita eri kieliä, mm. kiina ja espanja ovat nykyään kieliä, joilla maailmalla käydään kauppaa. Seurasin kerran liikemiesten keskustelua perulaisen hotellin aulassa. Keskustelu käytiin espanjaksi, vaikka puheesta huomasi selvästi, että kaikki olivat eri maista kotoisin ja vain yhden äidinkieli oli espanja.

Pelkkä kielitaito ei kuitenkaan riitä. Kieli ja kulttuuri kulkevat käsikädessä eikä niitä voi erottaa toisistaan. Myöskään ihmisiä ei voi erottaa heidän kulttuuriympäristöstään, ja näiden ihmisten kanssa solmitaan sopimukset. Globalisaatiosta huolimatta maailmassa ei ole olemassa yhtä yhteistä kulttuuria. Yksi suomalaisten yleisistä kaupankäynnin virheistä onkin se, että on opiskeltu vain vientikohdemaan kieltä, mutta ei tarpeeksi kulttuuria, ainoastaan pelkkiä stereotypisiä asioita tai puikoilla syömistä.

Kulttuurin merkityksen ymmärtäminen liike-elämässä on äärimmäisen tärkeää, sillä vientikohdemaan kulttuurin tunteminen edistää liikearvoa. Historiaan, kulttuuriin ja uskontoon tutustuminen on ulkomaalaiselle yrittäjälle yhtä tärkeää kuin paikallisten liiketoimintatapojen opettelu. Liiketoiminta on myös sosiaalinen tapahtuma ja sosiaalisella kanssakäymisellä on merkittävä rooli kaikessa kaupankäynnissä. Monissa kulttuureissa henkilökohtaisilla suhteilla on keskeinen rooli työelämässä ja liiketoiminnan perustana toimivat suhdeverkostot. Tärkeää ei ole vain se mitä tiedetään ja osataan, vaan kenet myös tunnetaan.

Oikeanlaisella puhuttelutavalla on myös suurta merkitystä. Epäonnistunut kulttuurienvälinen kommunikaatio saattaa aiheuttaa suuriakin taloudellisia tappioita. Suomalainen tapa kommunikoida on useimmiten suora, asiapainotteinen ja melko tuttavallinenkin. Monissa muissa maissa taas viestintä on huomattavasti muodollisempaa sekä hyvin epäsuoraa, mikä vaatii erilaista viestinnän lukutaitoa. Kannattaa tarkkailla tilanteita ja oppia niistä. Useimmissa maissa puhuvat henkilöt, eivät asiat. Samoin henkilökohtaisella olemuksella ja pukeutumisella on yllättävän paljon merkitystä ja siihen pitää kiinnittää huomiota. 

Muista mitä Willy Brandt sanoi: “If I am selling to you, I speak your language. If I am buying, dann müssen Sie Deutsch sprechen.” 

 

Categorías: Novedades