Kesä on tulossa ja monella alkaa kesäloma. Osa vieraiden kielten opiskelijoista haluaa kesälläkin jatkaa opintoja, joko oppiakseen kielen nopeammin tai kerratakseen syksyllä jatkuvaa kurssia varten. Osa taas ei ehdi talvella opiskella ollenkaan, joten kesälomalla voikin olla kiva mennä kielikurssille ja keskittyä opiskeluun. Tämä juttu on kuitenkin niille, jotka talvella ovat puurtaneet vieraan kielen parissa.

Tutkimusten mukaan kesällä ei kannattaisi opiskelua jatkaa vaan pitää tauko. Tauko tehostaa oppimista, koska se estää aivojen ylikuormittumisen. Vieras kieli on laaja järjestelmä, jonka oppiminen vaatii aivotyötä. Jos aivot ylikuormittuvat, ne kieltäytyvät vastaanottamasta lisää tietoa. Opiskelija voi opiskella, mutta aivot tekevät jotain muuta.

Opiskelijat syksyisin usein sanovat, että kaikki viime keväänä opittu on unohtunut. Se ei kuitenkaan täysin pidä paikkaansa. Osa opitusta on voinut unohtua, mutta tauon aikana iso osa opitusta on selkiytynyt. Oppimisessa ei ole oleellista vain muistiin painaminen, vaan myös muistista palauttaminenMuistiin painaminen tapahtuu, kun opittava asia se on sillä hetkellä merkitykselliseltä. Muistiin painettaessa aivojen hermosolut aktivoituvat, mutta muistista palautettaessa nuo aktivoituneet hermosolut pitää löytää uudelleen. Muistiin tallennettu tieto usein löytyy, kun siihen liittyvä  tilanne toistuu, tai kun se on osa jotain tärkeää kokonaisuutta. Siksi syksyllä kurssin alettua paljon taas palautuu mieleen. Jos taas jotain on unohtunut, sekään ei haittaa, vaan päinvastoin se voi olla hyödyllistä. Silloin sekä opiskelija että opettaja tietävät, mitä on opittu ja mitä on kerrattava.

Tauko on tärkeä myös muistamisen kannalta. Muistiin painamisen jälkeen aivot alkavat työstää opittua alitajuisella tasolla ja muistiin painetusta alkaa syntyä liittymiä muihin muistoihin. Kun sitten tauon jälkeen palataan vieraan kielen pariin, aiemmin opitut asiat ovat kypsyneet ja niille on kehittynyt alkuperäistä tallennusta vahvempi polku. Opitut asiat ovat selkiytyneet.

Tauon pitää olla riittävän pitkä, jotta siitä on hyötyä. Liian lyhyt tauko ei vaadi tarpeeksi ponnistusta uudelleen muistiin palauttamisessa,  ja opiskelijalle saattaa tulla väärä luulo omasta osaamisesta. Liian pitkä tauko taas saattaa johtaa koko oppimisprosessin alkamiseen uudestaan nollasta. Tauon jälkeen olisi tärkeää testata aikaisemmin opittua, ei vain kerrata. Testaaminen kertaamisen sijaan vahvistaa muistipolkua ja opittu tieto tallentuu uudelleen syvemmässä muodossa.

Omien kokemustenikin mukaan loma vieraan kielen opiskelusta tekee vain hyvää. Vuosia sitten opiskelin Kreikassa nykykreikkaa ryhmässä, jossa oli useita erimaalaisia ja erilaisen koulutaustan omaavia opiskelijoita. Pidimme kieltä vaikeana oppia ja useiden kuukausien opiskelun jälkeenkään puhuminen ei sujunut. Sitten opiskelussa tuli tauko ja suurin osa meistä matkusti kotimaahan lomalle. Kun parin kuukauden tauon jälkeen palasimme koulun penkille, kaikkien kielitaito oli ottanut aimo harppauksen eteenpäin.

Vieraan kielen opiskelijan kannattaakin kesälomalla laittaa oppikirjat vähäksi aikaa hyllyyn. Vapaan sivistystyön kursseilla käyville opiskelijoille kesätauko saattaa venyä liian pitkäksi, mutta silloinkaan ei välttämättä tarvitse mennä kurssille tai jaksaa yksin pakertaa oppikirjan parissa. Opittua voi lähteä testaamaan kohdemaahan, jos vaan mahdollista, tai kotona voi kuunnella kohdekielistä musiikkia, radiokanavia ja katsoa tv-ohjelmia. Muistakaa siis kesällä pitää lomaa, myös kielen opiskelusta.

Categorías: Novedades