Musiikki vaikuttaa ihmisiin ja sen vaikutukset tuntuvat meissä päästä varpaisiin. Musiikki yhdistää ihmisiä, se on universaali kieli, jolla koetaan yhteisiä tunnetiloja. Monissa kulttuureissa musiikkia ymmärretään samalla tavoin, nopeat sävelkuviot liitetään iloon ja hitaammat melodiat suruun. Musiikki voi rentouttaa, piristää tai tuoda mieleen muistoja ja mielikuvia. 

Musiikin vaikutuksesta aivoihin ja oppimiseen on tehty paljon tutkimusta, myös Suomessa. Tutkimukset todistavat, että musiikki aktivoi aivojamme. Se tuottaa sekä rakenteellisia että toiminnallisia muutoksia aivoissa. Musiikki stimuloi aivoja voimakkaasti, mikä näkyy myös kognitioon liittyvillä alueilla. Siten musiikki edistää tarkkaavaisuutta ja oppimista.

Suurin osa ihmisistä on jo syntyessään musikaalisia olentoja, mutta aivan kaikkiin meistä musiikki ei kuitenkaan vaikuta samalla tavalla. Tutkimusten mukaan pienellä prosentilla väestöstä on kyvyttömyys hahmottaa musiikkia. Tätä kutsutaan amusiaksi. Mitä tulee muihin ihmisiin, tärkeintä on nauttia ympärillä soivasta musiikista, jotta musiikin vaikutuksista pääsee hyötymään. Kaikkien ei tarvitse kuunnella Mozartia, sillä tutkimuksissa on osoitettu, että eri musiikkilajien vaikutuksilla ei ole eroja. Musiikin vaikutukset ovat yksilölliset, oleellista on kuulijan henkilökohtainen kokemus. Jotta musiikki voi vaikuttaa positiivisesti, sen täytyy myös miellyttää.

Vieraan kielen oppijan kannattaakin opiskelunsa tueksi etsiä musiikkia, joka piristää tai rauhoittaa juuri häntä. Musiikin ei tarvitse olla entuudestaan tuttua. Uusikaan musiikki ei kuormita aivojen muistijärjestelmiä, vaan ruokkii niitä. Vanhojen tuttujen biisien lisäksi olisikin hyvä kuunnella uutta musiikkia. Tutkimuksissa on todettu vieraskielisen musiikin kuuntelun edistävän kielen oppimista, sillä rytmi ja melodia auttavat oppimaan sanoja ja lauseita. Välillä kannattaa kuitenkin kuunnella myös instrumentaalimusiikkia, koska se voi auttaa keskittymään paremmin kuin laulettu musiikki.

 

Categorías: Novedades