Viime vuosina mediassa on usein ollut esillä huoli suomalaisten kielitaidon ja kielivarannon kaventumisesta. Tilastojen mukaan kieliä opiskellaan vielä jonkin verran Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa, mutta muualla opiskellaan pääosin enää englantia ja pakollista ruotsia.  Englanti kielenä ei kuitenkaan yksin riitä. Yritystoiminnassa englannin kielellä voidaan ostaa, mutta ei myydä. Jos halutaan myydä muihin maihin tuotteita, on osattava niiden kieliä ja tuntea maiden kulttuurit. 

Vieraiden kielten opiskeluun on muitakin syitä kuin pelkästään taloudellisia. Kieli ja kulttuuri kulkevat käsikädessä. Jos suomalaiset osaavat vain englantia ja ruotsia muiden kulttuurien tuntemus jää hyvin heikoksi. Maailma, ja Suomi muun maailman myötä, on kuitenkin globalisoitunut ja lähes kaikki suomalaiset joutuvat nykyään tekemisiin muista kulttuureista kotoisin olevien ihmisten kanssa. Nämä kulttuurien kohtaamiset voivat helposti muuttua konflikteiksi, jos meillä ei ole tarpeeksi laajaa kulttuuriymmärrystä. Yhdenkin vieraan kielen opiskelu (muun kuin englannin tai ruotsin) laajentaa ymmärrystämme muista kulttuureista ja avartaa tapaamme katsoa maailmaa.

10 syytä miksi kannattaa opiskella vieraita kieliä:

  1. Kognitiiviset toiminnat kehittyvät, mm. muisti paranee.
  2. Kyky ymmärtää vieraita kulttuureita kehittyy.
  3. Asenteet muita kulttuureita kohtaan muuttuvat positiivisimmiksi ja ennakkoluulot hälvenevät.
  4. Kulttuurien välisistä kohtaamisista tulee merkityksellisempiä.
  5. Oman kulttuurin ymmärrys ja tuntemus kasvaa.
  6. Oman äidinkielen osaaminen kehittyy.
  7. Kommunikaatiotaidot kehittyvät.
  8. Kirjoista ja elokuvista voi nauttia alkuperäisellä kielellä (hyvästäkin käännöksestä aina uupuu jotain).
  9. Matkustaminen ulkomailla helpottuu.
  10. Työmahdollisuudet kasvavat.
Categorías: Novedades

Deja un comentario